iQ Studio iQ Studio
لوگوی چه هتلی
/Posted by: شروین ناطق
برای مدرن شدن این سایت پربازدید تصمیم گرفته شد برندینگ حرفه ای تری انجام شده و رابط کاربر سایت نیز هم از نظر کاربردی و هم از دید طراحی تغییرات عمده ای پیدا کند....
/Posted by: شروین ناطق
جشنواره پوشاک اسلامی ایرانی دانشگاه آزاد واحد جنوب برگزار شد شامل طراحی لوگو، سرویس اداری، پوستر و تارنمای جشنواره و داوران و بنرهای استند و...