iQ Studio iQ Studio

! پوشش رسانه ای شما

گروه طراحان iQstudio در سال 1372 تاسیس و راه اندازی گردید. شروع کار شرکت با خدمات طراحی و چاپ تا ساخت انیمیشن و جلوه های ویژه و تیزر و نماهنگ گسترش پیدا کرد. این مجموعه با ارتباط افراد حرفه ای و بصورت پاتوق شکل گرفته و جایی برای تبادل اطلاعات و نظرات حرفه ای و در طول بیست سال گذشته محفلی برای حضور دوستان و هنرمندان در جمع کوچک خود بوده. تیم همکاران ما همیشه از افراد حرفه ای در زمینه سفارش کاری شکل گرفته و سعی کرده در هر زمینه فعالیت بهترین نتیجه و خروجی کاری را بدست آورد.

به اشتراک گذاری

Share Post :

More Posts