iQ Studio iQ Studio

یک کمیک استریپ طنز در باب پروسه‌ی سفارش تا اجرا

در این کمیک تفاوت‌های فکری طراحان و سفارش‌دهندگان را به خوبی به تصویر کشیده شده است.

در این کمیک تفاوت‌های فکری طراحان و سفارش‌دهندگان را به خوبی به تصویر کشیده شده است.

با وجود انتظارات مدیر هنری و خواسته‌های سفارش‌دهنده، مسیر رسیدن به طرح نهایی هرگز برای یک طراح هموار و آسان نیست. بی‌دلیل نیست که حتی آغاز ایده‌پردازی برای یک پروژه نیز با دشواری همراه است. این کمیک طنز برای نشان دادن هرج و مرجی که طی پروژه اتفاق می‌افتد خلق شده است.
این کمیک که در سال 2005 طراحی شده است همچنان پس از گذر ده سال در جامعه‌ی طراحان امروزی مشتاق دارد.
در این استریپ که تاب درختی در آن به عنوان سنبل ایده‌ی اصلی در نظر گرفته شده است، تفاوت‌های فکری میان گروه‌های مختلف مرتبط با پروژه هنگام تولید یک طرح به تصویر کشیده شده است.
زمانی که مسئول برنامه‌ریزی، رئیس اصلی و مشاور تجاری یک پروژه نگاهی به طرح می‌اندازند، همان زمانی است که هیچ‌کس نمی‌تواند از زیر پیشنهادات احمقانه‌ی آنها در برود! و آخرین مرحله‌ی تکان‌دهنده؟ این است که در نهایت معلوم می‌شود سفارش‌دهنده از همان ابتدا یک طرح خیلی ساده و کاربردی می‌خواست.

منبع: مجله رنگ

گروه ترجمه: ریحانه دقیقیان

به اشتراک گذاری

Share Post :

More Posts