iQ Studio iQ Studio

کتاب شیرینی پزی

کتاب شیرینی پزی فرحناز سلیمی / صفحه آرایی حروفچینی و طراحی جلد

به اشتراک گذاری

پروژه را به اشتراک بگذارید :

شرح

کتاب شیرینی پزی فرحناز سلیمی / صفحه آرایی حروف چینی و طراحی جلد

 • Categories:
 • Skills:
  • Illustrator
  • Indesign
  • Photoshop
  • Typography
 • پروژه را به اشتراک بگذارید :