iQ Studio iQ Studio
/Posted by: شروین ناطق
جشنواره پوشاک اسلامی ایرانی دانشگاه آزاد واحد جنوب برگزار شد شامل طراحی لوگو، سرویس اداری، پوستر و تارنمای جشنواره و داوران و بنرهای استند و...
مسابقات WCG
/Posted by: شروین ناطق
محل برگزاری مراسم: خانه هنرمندان مسابقات با حضور و نظارت نمایندگان سامسونگ کره برگزار شد و ده نفر از برندگان برای  شرکت در مسابقات نهایی به کره اعزام گردیدند طراحی و تهیه میز برای شرکت...